Bidra til en bedre verden sammen med oss

Bambus for en bedre verden

Bambusplanting langs elvebredden i Nepal er et flott klimatiltak som gir positive resultater på den globale oppvarmingen. Til våren skal vi i A Better World NGO sammen med den lokale organisasjonen Abari plante 950 bambusplanter langs elvebredden i Chitwan. Dette er en god start på målsetting vi har om å støtte sosiale klimaprosjekter i Nepal.

Foruten å bidra til reduksjon av det globale CO2 utslippet, benyttes bambusplanting langs elvebredden til å restaurere matjord som er blitt ødelagt under storflommer. Bambusplanter forebygger erosjon ved fremtidige flomkatastrofer, gir arbeid til lokalbefolkningen og er råmateriale til å lage håndtverksprodukter av bambus.