Bidra til en bedre verden sammen med oss

Bambusplanting i Nepal

Bambusplanting langs elvebredden i Nepal er et flott klimatiltak som gir positive resultater på global oppvarming. Det er bra for deg, meg og menneskene i Nepal og skaper arbeid til lokale bønder, forhindrer erosjon ved flomkatastrofer og gir råvarer til å lage håndtverksprodukter.