Bidra til en bedre verden sammen med oss

Støtt arbeidet i Nepal

A Better World NGO er en veldedig organisasjon som engasjerer oss i veldrevne sosiale prosjekter i Nepal. Vi jobber gratis for organisasjonen,  har lave driftskostnader og jobber med partnere med god kjennskap til lokalsamfunnene vi jobber i. Støtt oss og bidra til at barn og unge i Nepal får utdanning og de voksne får arbeid.