Bidra til en bedre verden sammen med oss

Støtt oss

A Better World NGO er en veldedig organisasjon som engasjerer oss i veldrevne sosiale prosjekter i Nepal. Siden oppstarten i 2015, er det største prosjektet vi har engasjert oss i en barne skole i den avsidesliggende landsbyen Abigaun. Vi har støttet gjenoppbyggingen av barneskolen som ble totalskadd etter jordskjelvet i 2015 med 330.000 kroner. 

Vi jobber gratis for organisasjonen,  har lave driftskostnader og jobber med partnere som har god kjennskap til lokalsamfunnene vi jobber i. Støtt oss og bidra til at mennesker i Nepal får et bedre liv.

Vipps, A Better World NGO, #111836.