Bidra til en bedre verden sammen med oss

STØTT skolefond for høyere utdannelse til jenter i Nepal

  • 100,-

Rundt grua i et lite bondehus på landsbygden i Nepal, sitter det en håpefull ung jente som drømmer om høyere utdannelse. Utdannelse er veien ut av fattigdom.

Del
Artikkelnummer: 7

Utdanning er veien ut av fattigdom for mange unge jenter i Nepal. Å gi unge jenter i fattige land høyere utdanning bidrar til oppnåelse av FN's bærekraftsmål for 1. Utrydding av fattigdom, 3. God helse og livskvalitet, 4. God utdanning og 5. Likestilling mellom kjønnene. Unge damer får et bedre liv gjennom høyere utdanning og jobb. Reduksjon i fattigdom, og økt tilgang til utdanning for kvinner har ført til at kvinner får færre barn enn tidligere. (Kilde. Fn.no). 

I en verden hvor vi overbelaster klima og miljø fordi vi er for mange mennesker, vil det å støtte utdanning for unge jenter fra fattige landsbygder i Nepal være utrolig positivt. 

Initiativtagerne bak A Better World NGO jobber gratis for den veldedige organisasjonen som jobber for å bidra til at noen av menneskene i Nepal får en bedre hverdag. Vipps, A Better World NGO, #111836.