Bidra til en bedre verden sammen med oss

GI ET BIDRAG til ny skole for barna på Sahara School i Dumling, Nepal

  • 100,-

360.000 av 600.000 kroner er samlet inn til ny skole for Chepang folket i Nepal. Nå trenger vi din hjelp til å få fullfinansiert den.

Del
Artikkelnummer: 6

GI ET BIDRAG til bygging av ny skole for Chepang folket i Dumling, Nepal. Chepang folket er et av de mest sårbare folkeslagene i Nepal, og lever et liv fra hånd til munn langt under fattigdomsgrensen. Chepangene er et nomadefolk som har tradisjoner for å leve av det de sanker i regnskogen. Idag lever de av jordbruk og som dagarbeidere på byggeplass, hos møbelprodusenter samt i hotel- og restaurantbransjen. De har et tøft liv i fattigdom hvor det er langt fra hver dag de har nok mat til å brødfø familien.

I samarbeid med Build Up Nepal og den svenske organsinsasjonen Tuki Nepal Society skal vi bygge ny skole. Idag har skolen et klasserom og en førskoleklasse der barn opptil 12 år går, fordi de får et gratis måltid med mat. Målsetting er å bygge en skole med tre klasserom for barn fra første til og med tredje klasse og toaletter. 

Build Up Nepal som bygget skolen i Abigaun for oss samt skolen i Prataphur hvor A Better World NGO sponset et klasserom, skal bygge skolen. De er i sluttfasen på planleggingen for å starte byggingen av en ny skole for skolebarna. Så langt har vi samlet inn 360.000 kroner av 600.000 kroner som skal til for å fullfinansiere skolen.  VI SETTER UTROLIG STOR PRIS PÅ STØTTEN DIN.

Build Up Nepal er et nepalsk byggefirma som jobber for å bygge billige, miljøvennlige og jordskjelvsikre boliger og skoler, for noen av de fattigste menneskene i Nepal. Build Up Nepal bygger med earth bricks som gir arbeid til innbyggerne i landsbyen, som får låne utstyr og blir lært opp i å bygge med earth bricks. 

Initiativtagerne bak A Better World NGO jobber gratis for den veldedige organisasjonen som jobber for å bidra til at noen av menneskene i Nepal får en bedre hverdag. Vipps, A Better World NGO, #111836.